Bajadera

Nakon nedjeljnog ručka, mali Krešimir od mame za desert dobio je N bajadera.
Krešimir je jednu bajaderu dao tati, jednu mami, jednu sestri, a ostatak je sam pojeo.
Koliko je bajadera pojeo Krešimir?

Program možete pokrenuti tako da u okviru ispod upišete bilo koji znak.