Cjelobrojno 10

Program u ovoj stranici traži od korisnika da unese neki broj, a na
kraju program ispisuje koliki je ostatak cjelobrojnog dijeljenja tog broja s 10.

Program možete pokrenuti klikom na gumb ispod.