Opseg i površina kruga

Program traži od korisnika da unese polumjer kruga,
a na temelju tog polumjera računa opseg i površinu kruga.

Dijelove programa možete pokrenuti klikom na gumbove ispod.