Linearna funkcija

Korisnik unosi vrijednosti a i b u formulu za linearnu funkciju: a*x+b=0
te program računa vrijednost x.

Program možete pokrenuti tako da u okviru ispod kopirate tekst (CTRL+C).