Kvadrat

Korisnik u obrazac upisuje stranicu kvadrata
i na temelju toga program izračunava i ispisuje njegovu površinu.

Unesi stranicu kvadrata: