Lipe

Korisnik u obrazac upisuje cijenu nekog artikla u kunama,
a program cijenu pretvara u lipe i ispisuje ju.

Unesi cijenu nekog artikla u kunama: