Milje

Korisnik u određeno polje obrasca upisuje iznos u kilometrima ili u miljama
i na temelju unesenog podatka program preračunava u milje ili u kilometre,
ovisno o popunjenom polju.

Unesi broj u kilometrima:


ili

Unesi broj u miljama: