Između 2x

Korisnik unosi dva broja preko obrasca i program
ispisuje sve brojeve između ta dva unesena broja
uvećane 2 puta (uključujući i unesene brojeve).