Korak

Korisnik unosi neki broj manji od 100 i korak brojanja manji od 0,
a program ispisuje sve brojeve između unesenog broja i 100 za uneseni korak.