Zbroj niza

Korisnik unosi neki broj, a program zbraja niz: 1+1/2+1/3+1/4+...+1/n.
Program na kraju prikaže zbroj zaokružen na šest decimala.