Zbroj niza brojeva

Korisnik unosi dva broja preko obrasca i program
zbraja sve brojeve između njih
(uključujući i unesene brojeve).