Zbroj-umnožak

Korisnik unosi dva broja preko obrasca i program
zbraja sve parne brojeve, a množi sve
neparne brojeve između unesenih brojeva.