Parni brojevi (2. dio)

Korisnik unosi dva broja preko obrasca i program
ispisuje sve parne brojeve između ta dva unesena broja.