Pogađanje brojeva 2

Program se pokreće klikom na gumb ispod, a program
traži od korisnika da unese neki broj od 1 do 10.
Korisnik će unositi različite brojeve sve dok ne pogodi
koji broj je računalo zamislilo.