Potencije

Korisnik unosi broj manji od 20 preko obrasca, a program
ispisuje sve potencije unesenog broja manje od 200.

OBJAŠNJENJE ZADATKA:

Ako se u petlji prvo računa, a tek onda ispisuje umnožak, ispisat će se broj koji je veći od 200.
Npr. korisnik je unio broj 5, a program dođe do umnoška od 125.
Prvo se računa koliko je 125*5, a tek onda se ispisuje rezultat (625) koji je, u ovom slučaju, veći od 200.
Nakon što se 625 ispiše, provjerava se je li manji od 200, a pošto nije, tek se tada izlazi iz petlje.

S druge strane, ako se prvo ispisuje umnožak, a tek onda računa, ispisat će se sve potencije manje od 200.
Npr. korisnik je opet unio 5, a program dođe do umnoška 125.
Prvo će program ispisati umnožak 125, a tek potom ga pomnožiti s 5.
Rezultat će biti 625 te se ptovjerava je li 625 manji od 200.
Pošto je uvjet neistinit, 625 se ne ispisuje i izlazi se iz petlje.