Tablica množenja

Korisnik unosi neki broj između 1 i 10 te
program ispisuje tablicu množenja za uneseni broj.