OCJENE

PREDMET OCJENE
glazbeni 5
hrvatski 4
engleski 3
likovni 3
njemaĨki 2
matematika 1